Webloket intro

De stad Landen wil de burger een goede én snelle dienstverlening bieden. Via het webloket kan je ook buiten de openingsuren van het stadhuis een aantal administratieve documenten en formaliteiten aanvragen en opstarten. Het elektronisch loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk. Het webloket is bovendien heel gebruiksvriendelijk: je kan attesten aanvragen met je elektronische identiteitskaart (met e-id - dan heb je wel een kaartlezer nodig!) of je doet je aanvraag via je rijksregisternummer (zonder e-id). In de boomstructuur hierbeneden kan u naar het gewenste formulier navigeren.

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -