Gratis SMS

Het stadsbestuur van Landen wil sms'en met de inwoners!

Sms is uitstekend communicatiemiddel om de burger te bereiken. Via een gratis sms kunnen wij onze inwoners op de snelst mogelijke manier bereiken en zorgen voor de nodige informatie op het juiste moment. Sms kan een belangrijke meerwaarde betekenen in de dienstverlening en biedt nieuwe mogelijkheden om snel en efficiënt met de burger te communiceren. Een sms is bovendien dé snelste manier om de inwoners in dringende gevallen te bereiken.

Inwoners die interesse hebben in deze gratis service kunnen hun gsm-nummer, naam en adres doorgeven aan de dienst communicatie, Stationsstraat 29 te 3400 Landen, tel. 011 88 03 18 of via e-mail info@landen.be.

    Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -