Vacatures

Hulparbeider (wervingsreserve)

Met het oog op de aanleg van een algemene wervingsreserve (voor vervangingsopdrachten en opdrachten van bepaalde duur < 2 jaar)) zoekt het stadsbestuur opnieuw gemotiveerde kandidaten voor de tijdelijke deeltijdse/voltijdse betrekking van hulparbeider (m/v, E1-E2-E3) in contractueel dienstverband. Er wordt een wervingsreserve opgericht voor de duur van één jaar.

Functie:
De hulparbeider is verbonden aan de cel magazijnbeheer of aan één van de secties van de afdeling Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning van de dienst Planning & Werken. Hij werkt onder de directe leiding van de magazijnmeester of van een ploegbaas (sectie Wegen, Gebouwen & Logistiek en sectie Groenpatrimonium). Door uitvoering van diverse werkzaamheden staat hij er mede voor in dat burgers en stadspersoneel gebruik kunnen maken van een verzorgde en veilige stedelijke infrastructuur en accommodatie (onderhoud van voetpaden, wegen, gebouwen, groenvoorzieningen, begraafplaatsen, …).

Profiel, o.a.:
- basiskennis hebben van het juiste gebruik van werktuigen, toestellen, materialen en producten die aangewend worden bij de werkzaamheden
- basiskennis hebben van manuele arbeid (openbare werken/bouwsector, magazijnwerk) en algemene veiligheidsvoorschriften
- initiatief kunnen nemen
- klantgericht zijn: een correcte service verlenen en klachten ernstig nemen
- op een georganiseerde en efficiënte manier kunnen werken
- kunnen samenwerken
- leergierig zijn: nieuw opgedane kennis en vroeger opgedane ervaring toepassen in de praktijk
- loyaal en gemotiveerd zijn
- flexibel zijn
- bereid zijn om bij gelegenheid te werken buiten de normale arbeidsuren (‘s avonds en in het weekend).

Vereisten, o.a.:
- geen diplomavereiste, maar wel voldoen aan de algemene toelatings- en aannemingsvoorwaarden
- slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die allicht zal plaatsvinden einde februari of begin maart 2018; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar).

Meer over deze functie: zie functiebeschrijving en voorwaarden.

Ons aanbod:
- een brutosalaris van min. 11,22 EUR en max. 13,74 EUR per uur, of van min. 1.847,00 EUR tot max. 2.308,00 EUR per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit
- maaltijdcheques, aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement
- aanstelling en indiensttreding in geval van een tijdelijke vacature (vervangingsopdracht of een betrekking waarvan de duur tot maximum 2 jaar beperkt is)

Interesse ?
Heb je interesse voor een tijdelijke betrekking als hulparbeider, zend dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier) per brief of per e-mail naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen (e-mail: selectie@landen.be). De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op woensdag 14 februari 2018.

Info
Bijkomende inlichtingen omtrent deze betrekking zijn te krijgen bij de dienst Personeelsaangelegenheden (personeel@landen.be, tel. 011 88 03 06 of 011 88 03 07).


Spontaan solliciteren

Het stadsbestuur is permanent op zoek naar kandidaten voor volgende vervangingsbetrekkingen: poetsvrouw/poetsman, hulparbeider, administratief assistent en kinderbegeleider (kinderverzorg(st)er in een kinderdagverblijf). De kandidaten worden opgenomen in een lijst die minstens zes maanden geldig blijft, en ze zullen te gepasten tijde uitgenodigd worden voor een selectieproef.

Heb jij interesse, schrijf dan een briefje naar onderstaand adres of richt je tot onze contactpersoon.

Hoe spontaan solliciteren ?

Je kan ook voor andere jobs spontaan solliciteren, en dit door een briefje (met vermelding van de beoogde functie + cv* + kopie van diploma) te zenden naar volgend adres:

het college van burgemeester en schepenen
Stationsstraat 29
3400 LANDEN.

* Voor de opmaak van jouw curriculum vitae (cv) gebruik bij voorkeur het model van sollicitatieformulier.


Algemeen organogram van de stadsdiensten

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -